ไชยบูลย์ทำลายวิชา ไม่ใช่สืบทอดวิชา


ต่อไปก็จะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ คำสอนของบุคคลกรในวัดไชยบูลย์ ว่าจะมั่ว โกหกพกลมอย่างอัศจรรย์พันลึกกันอย่างไรบ้าง

1. ข้อแรกเลยครับ พระอาจารย์ (ผมขอเรียกว่าหลวงพี่กวี) ได้เล่าเรื่องประวัติการสร้างบารมีของหมู่คณะ มีการกล่าวถึงประวัติของพระธัมมชโย

ดังที่ ดร. มนัส เคยกล่าวไว้ว่า มีการเล่าให้ดูดี ดูน่านับถือ  หลวงพี่กวี ท่านก็คงไม่ได้จงใจหลอกเรา แต่คงเป็นการเล่าต่อๆ กันมาน่ะครับ

มีการเล่าที่น่าสนใจคือ ช่วงที่มีสงครามโลกครั้งที่ 2 หลวงพ่อวัดปากน้ำได้สั่งให้คุณยายจันทร์ไปตามหลวงพ่อธัมมชโยมา

ประมาณว่า ให้ไปอาราธนาพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งซึ่งมีบารมีสูงมาช่วยสืบทอดวิชาธรรมกาย และประมาณ พ.ศ. 2497 

5 ปี ก่อนที่หลวงพ่อวัดปากน้ำจะมรณภาพ  และสั่งไม่ให้คุณยายไปไหน ให้รอผู้สืบทอดวิชาธรรมกายที่วัดปากน้ำนี้

หลังจากที่หลวงพ่อวัดปากน้ำมรณภาพ คุณยายจันทร์ก็ได้ทำตามคำสั่งที่หลวงพ่อสั่งให้รอผู้สืบทอดวิชาธรรมกาย

ตรงนี้ มีการกล่าวเสริมเรื่องหลานชายของหลวงพ่อวัดปากน้ำที่เคยดูแลหลวงพ่อ ตอนอาพาธว่า หลวงพ่อสดพูดว่า ผู้สืบทอดวิชาธรรมกายเป็นคนเมืองสิงห์บุรี มีวิชาธรรมกายเด่นมาก คนนี้จะเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลก

ตรงนี้ก็ยืนยันกันว่า เป็นพระธัมมชโย

นอกจากนั้นมีการกล่าวว่า หลวงพ่อธัมมชโยเป็นหนึ่งเดียวกันกับหลวงปู่คือกำลังจะสื่อออกมาว่าท่านทำวิชชาซ้อนกันลงมาตลอดเวลา

เอาข้อความนี้ก่อน

มีการเล่าที่น่าสนใจคือ ช่วงที่มีสงครามโลกครั้งที่ 2 หลวงพ่อวัดปากน้ำได้สั่งให้คุณยายจันทร์ไปตามหลวงพ่อธัมมชโยมา

ประมาณว่า ให้ไปอาราธนาพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง ซึ่งมีบารมีสูงมาช่วยสืบทอดวิชาธรรมกาย และประมาณ พ.ศ. 2497 

5 ปี ก่อนที่หลวงพ่อวัดปากน้ำจะมรณภาพ

เรื่องนี้ โกหกอย่างชัดเจน เป็นการแต่งขึ้นภายหลัง เพื่อยกย่องมารสมีไชยบูลย์แต่เพียงอย่างเดียว

เอาข้อเท็จจริงก่อน

ในกระบวนการกลุ่มผู้เผยแพร่วิชาธรรมกายในปัจจุบันนี้  เอาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง (fact) ใครนำเอา “เนื้อหาวิชาธรรมกายที่หลวงพ่อวัดปากน้ำเขียนไว้” มาเผยแพร่มากที่สุด

คณะที่มีหนังสือมีเอกสารที่ทำงานเผยแพร่คือ คณะของหลวงป๋าแห่งวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามโน่น

หนังสือที่เป็นเนื้อหาวิชาชั้นสูงชั้น เช่น  มรรคผลพิสดาร 1 มรรคผลพิสดาร 2 หนังสือเทศน์ 63 กัณฑ์ กลุ่มนี้ เป็นผู้ทำขึ้นทั้งนั้น  

มารสมีไชยบูลย์ นอกจากมันไม่เคยทำหนังสือพวกนี้แล้ว  มันยังไม่ให้คนในวัดอ่านเลย 

ดูความเลวของมัน  แล้วมันจะเป็นผู้สืบทอดวิชาได้อย่างไร เมื่อมัน “ห้ามอ่าน” หนังสือเกี่ยวกับวิชาธรรมกาย

ไม่ทำเอกสารเกี่ยวกับวิชาธรรมกาย ห้ามอ่านเอกสารเกี่ยวกับวิชาธรรมกาย แต่มารสมีไชยบูลย์มันทำเอกสาร เรี่ยไรเงินอย่างเดียว

ดุสิตเฟสหนึ่ง ดุสิตเฟสสอง เขตบุญพิเศษ ของโคตรพ่อโคตรแม่มัน   สวรรค์อย่างที่ไชยบูลย์แหกตา ไม่มีในพระไตรปิฎก หลวงพ่อวัดปากน้ำไม่เคยเขียนไว้

แล้วไอ้มารสมีไชยบูลย์มันจะเป็นผู้สืบทอดวิชาธรรมกายได้อย่างไร

แล้วคำสั่งที่ว่า ให้คุณยายจันท์ไปตามไอ้มารสมีตัวนี้มานั้น  มีอยู่ในบันทึกของวัดปากน้ำเล่มไหน ใครพูดกันไว้บ้าง

หัวหน้าชุดปราบมารเฉพาะที่เป็นผู้หญิงมี 6 คน คุณยายจันท์เป็นเพียงรองหัวหน้าชุดเท่านั้น  คุณยายจันท์อ่านหนังสือไม่ออก

แล้วยังพระลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงพ่อวัดปากน้ำอีกตั้งหลายคน  ทำไมหลวงพ่อไม่ “สั่ง” ให้บุคคลเหล่านั้น ไปตามมา 

ทำไมจะต้องสั่งคุณยายจันท์ด้วย เรื่องแหกตาแท้ๆ 

ไอ้มารสมีไชยบูลย์คนนี้ ถ้าหลวงพ่อวัดปากน้ำยังอยู่ มันไม่ได้บวชหรอก หลวงพ่อวัดปากน้ำมองหน้าแว่บเดียว รู้เลยว่า ไอ้นี่มันเป็นคนที่มารส่งมาเกิด

แล้วผมขอให้ผู้อ่านพิจารณาดูว่า  ถ้าไอ้มารสมีไชยบูลย์ผู้นี้ มันเป็นผู้สืบทอดวิชาธรรมกายจริง  มันทำไมไม่สอนให้คนเห็นดวงธรรมกายธรรม

ไอ้มารสมีไชยบูลย์คนนี้ มันบอกว่า ฆราวาสสอนวิชา 18 กายไม่ได้ มันสอนได้คนเดียว แต่มันก็ไม่เคยสอนใคร 

มีลูกศิษย์ใกล้ชิดไปถามว่า “ทำไมไม่สอนวิชา 18 กาย” มันให้คำตอบว่า “ถ้าสอนวิชา 18 กาย แล้วบารมีมันจะลด

ไอ้ควายนี่ มันตอบมาได้อย่างไร 

การสอนวิชาธรรมกาย เป็นการให้ธรรมะเป็นทาน  เป็นการให้ที่สูงสุดแล้ว  ไอ้ไชยบูลย์มันก็สอนอยู่บ่อยๆ เรื่อง การให้ธรรมะเป็นทาน แต่เดี๋ยวมันแปลงเป็น “เอาเงินมาให้หลวงพ่อนะจ๊ะ นะจ๊ะ...

แล้วมันบอกว่า มันจะเอาคนไปให้สุดธาตุ สุดธรรม เลยนิพพานไปอีก  มันบอกว่า มันตั้งใจไว้แบบนั้น

แล้วไอ้อหิวาตกโรค  วิชา 18 กาย ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐาน มึงยังไม่สอนเลย แล้วจะพาคนไปสุดธาตุสุดธรรมได้อย่างไร

เด็กนักเรียน พุทธศาสนิกชนเข้าวัดไชยบูลย์ปีหนึ่งเท่าไหร่  ไอ้มารสมีไชยบูลย์ทำไมไม่สอน  ผู้สืบทอดวิชา ห่า เหวประเภทไหน  ไม่สอนวิชา แต่เรี่ยไรเงินอย่างเดียว

มันเป็นผู้สืบทอดวิชาของมาร  มันรับหน้าที่มาทำลายวิชาธรรมกาย 

2. เรื่องคุณยายจันทร์ เป็นหนึ่งไม่มีสองเป็นหัวหน้าเวรทำวิชชา เป็นผู้ที่มีธรรมกายแก่กล้ามาก ตามที่ ดร.มนัสเคยวิจารณ์ไปแล้ว

ตรงนี้ยังมีการกล่าวถึง จนเป็นที่ติดปากเลยว่า คุณยายอาจารย์เป็นหนึ่งไม่มีสอง


ข้อความนี้เป็นความจริง คือ หลวงพ่อวัดปากน้ำชมคุณยายจันท์ว่า “หนึ่งไม่มีสอง” จริงๆ แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องความเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกาย

เป็นเรื่องการตรงเวลาของคุณยาย

คือ ในตอนเข้าเวรทำวิชานั้น คุณยายจันท์มาตรงเวลาเสมอ แล้วน่าจะไม่มีลา ไม่มีขาดด้วย  หัวหน้าเวรชุดอื่นๆ มีการลากันเป็นประจำ

ไอ้มารสมีไชยบูลย์มันก็สร้างเรื่องแหกตาขึ้นมาอีก  สำหรับหลักฐานก็เช่นเดิม คือ ไม่มีตำราที่เป็นเนื้อหาวิชาธรรมกายชั้นสูงอยู่ในวัดไชยบูลย์

ไอ้มารสมีไชยบูลย์มันไม่ทำแล้ว ไม่มีปัญญาทำด้วย แล้วยังห้ามคนอื่นอ่านด้วย แล้วก็ไปโกหกว่า หลวงพ่อวัดปากน้ำไม่มีตำราหลงเหลือมาถึงยุคหลัง

มีเป็นเทปบันทึกเสียงม้วนเดียว  แล้วถูกคนอัดทับไปแล้ว

ดูมัน.........ดูความโกหกแบบหน้าด้านๆ........ของมัน  ไอ้พวกเชื่อก็สมองหมา ปัญญาควายของแท้ของจริง

เชื่อไปได้อย่างไร

เอกสารตำราที่ผลิตโดยกลุ่มอื่นๆ ของศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำมีมากมายมหาศาล มันทะลึ่งโกหกเหลือเทปม้วนเดียว

ไอ้นี้ มันโกหกอย่างหน้าด้านๆ โกหกได้ โกหกดี  พวกสมองหมา ปัญญาควายก็เชื่อตามไปเสียด้วย

มันก็สมควรแล้ว ที่จะไปอบายภูมิด้วยกัน


25 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ22 สิงหาคม 2555 09:07

  แค่ฟังเล่าไปเล่ามา คนเล่าศีล 5 ครบหรือเปล่าก็ไม่รู้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ท่านก็ควรสำรวจตนเองนะว่า มีเขาควายงอกบนหัวรึยัง

   ลบ
 2. เห็นด้วยกับท่านดอกเตอร์ครับ ..อ้ายสมี นี่ บวช 27 สิงหาคม 2512 แล้ว เดือน มี นา 2513 ก็ ออกมาตั้งตน เป็นเจ้าลิทธิธรรมกายเอง ..ยังไม่พ้น นวกะ เลย อยากรู้ว่า ตอนนั้น ใคร ส่งใบ ตร ตั้งพระอธิการ (เจ้าอาวาส) มาให้ ..

  ตอบลบ
 3. เห็นด้วยกับท่านดอกเตอร์ครับ สมี นี่ บวช 27 สิงหาคม 2512 แล้ว เดือน มีนาคม 2513 ก็ออกมาตั้งตนเป็นเจ้า สำนัก ธรรมกายซะเอง ..ยังไม่พ้น นวกะเลย ..อยากรู้ว่า ใคร ส่งมอบ ใบตราตั้ง ..พระอธิการ( ตำแหน่งเจ้าอาวาส) มาให้ ..นักธรรมโท นักธรรมเอกได้เรียนหรือเปล่า ..ก็ไม่รู้ ..

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณข้อมูล

  ผมก็หามานานว่า ไอ้เลวตัวนี้ มันบวชเมื่อไร เพราะ จะได้เปรียบเทียบว่า มันพบหลวงพ่อวัดปากน้ำหรือไม่

  ไอ้นี่มันบวชหลังหลวงพ่อมรณภาพ เป็น 10 ปี แล้วมันจะเป็นตัวแทนหลวงพ่อได้อย่างไร

  อันนี้ประเด็นหนึ่ง

  ประเด็นต่อมาก็คือ ในวัดควายๆ วัดนี้ ไม่มีการศึกษาหนังสือของหลวงพ่อวัดปากน้ำ แล้วมันจะเป็นแหล่งเผยแพร่วิชาธรรมกายได้อย่างไร

  หนังสือของหลวงพ่อหลักๆ มี 4 เล่ม ดังนี้

  มรรคผลนิพพาน (18กาย) http://wayofnivarana.blogspot.com/
  คู่มือสมภาร http://originalabbothandbook.blogspot.com/
  มรรคผลพิสดาร http://makphonphitsadan.blogspot.com/
  มรรคผลพิสดาร 2 http://makphonphitsadan2.blogspot.com/


  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ30 ตุลาคม 2555 12:45

  ผมเชื่อเรี่องเวรกรรมครับไม่เชื่อฝ่ายไหนหรอกแต่ทุกวันนี้ก็นับถือศาสนาพุทธ ถึงแม้พระภิกษุจะปฎิบัติอย่างไรผมก็ไม่กล้าที่จะวิจารย์เพราะกลัวบาป

  ตอบลบ
 6. แล้วไง............ ถ้าอยากจะช่วยไชยบูลย์มันต้องกล้าๆ เขียนมากกว่านี้

  ที่ผมสงสัยก็คือ อุตส่าห์เขียน อุตส่าห์พิมพ์แล้ว บอกหน่อยไม่ได้หรือไง

  ที่ผมเขียนไปนั้น "มันผิดตรงไหน"

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ4 พฤศจิกายน 2555 21:40

  หลวงพ่อท่านถือศีลตั้ง 227 ข้อ
  คุณล่ะคะ ถือครบ 5 ข้อไหม
  คุณทำตัวคุณให้ดีก่อนนะคะ แล้วค่อยมาวิจารณ์คนอื่น
  ถ้าคุณสามารถสร้างความดีได้มาก ชวนคนทำความดีได้เยอะๆ
  ถ้าคุณคิดว่าคุณมีบารมีมากกว่าหลวงพ่อ คุณค่อยว่าหลวงพ่อนะ
  ทำจิตใจคุณให้บริสุทธิ์ ให้สะอาดก่อนเุถอะค่ะ
  ถ้าคนเขาคิดดีกัน เขาไม่มาทำแบบนี้หรอกนะ:)
  แล้วที่คุณว่าหลวงพ่ออย่างนู้นอย่างนี้ คุณเคยเข้าใกล้หลวงพ่อ
  เคยรู้จักท่านจริงๆหรือยัง คุณศึกษาประวัติของท่านดีไหม
  คุณเคยเข้าใจอย่างลึกซึ้งไหมคะ หลวงพ่ออายุมากแล้ว
  แต่ท่านก็ไม่เคยหยุดทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา
  หลวงพ่อสร้างความดีไว้มากมาย หลวงพ่อไม่อยากใหญ่ ไม่อยากดังเลย
  แต่ท่านทำเพราะ พระพุทธศาสนา ทั้งนั้น

  จะมีใครบ้างที่คิดจะเผยแผ่สมาธิไปทั่วโลกเพื่อให้เกิดสันติสุข
  จะมีใครบ้างที่สามารถชวนคนทำความดีได้เป็นล้านๆคน ถ้าหลวงพ่อไม่ดีจริง พวกเราคงไม่ศรัทธาหรอกค่ะ
  จะมีใครบ้างที่ปลุกกำลังใจให้ผู้คนมีกำลังใจในการสร้างความดี
  คุณอาจจะคิดว่าหลวงพ่อหลอกลวง หลวงพ่อไม่ดี
  แต่เราคนนึงที่ยืนยันได้ว่าหลวงพ่อไม่ได้หลอกลวง
  ทุกคำสอนของหลวงพ่อ มีแต่ทำให้ชีวิตดีขึ้น หลวงพ่อไม่ให้เราเดินทางชีวิตด้วยความประมาท
  หลวงพ่อชวนให้นั่งสมาธิ ให้ทำความดี
  ตอนประมาณปี 2541 ที่มีข่าวออกหนังสือพิมพ์โจมตีวัดพระธรรมกาย
  ว่าหลอกลวง เบี่ยงเบียนคำสอน จะจับหลวงพ่อสึกกันให้ได้
  แต่ผลสุดท้าย ก็ออกมาขอขมาหลวงพ่อว่าได้ลงข่าวที่บิดเบือนความจริง
  :) เปลี่ยนมุมมองเถอะนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คุณนี่มันโง่ตัวจริงเสียงจริง........

   ก็จงโง่ให้ไชยบูลย์มันหลอกต่อไปก็แล้วกัน

   ลบ
  2. อยากจะกด like ให้ซัก 1,000,000 like Manas Komoltha

   ลบ
  3. ผมว่าท่านที่ไม่ระบุชื่อ นี่สงสัย เขาควายคงงอกออกมาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงห้ามเลยนะเรื่องการอวดอ้าง สภาวะธรรมที่มี หรือไม่มี ในตัวตน เป็นอาบัติทั้งนั้น ยิ่งถ้าอวดอ้างธรรมที่ไม่มีในตนแล้ว พุทธองค์ทรงปรับเป็นปราชิกเลย ผมเองก็ยอมรับครับว่าศีล 5 ของผมยังบกพร่องอยู่หลายข้อ แต่ไม่เคยอวดอ้างว่าตัวเองมีศีลบริบูลย์เลย

   ลบ
 8. วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ถ้ำพระทอง)

  วัดถ้ำพระพุทธไสยาส.blogspot.com/

  **ฝาก Blog วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (วัดถ้ำพระทอง) ด้วยนะครับ**

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ30 มกราคม 2556 13:15

  ใครจะทำอะไรยิ่งใหญ่มาจากไหนไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนแต่ถ้าเราทำแบบเขาไม่ได้ก็อย่าได้ไปต่อว่าเขา ใครจะโดนหลอกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความโลภของคนนั้นๆ คนไทยทุกวันนี้อวดเก่งหารู้ไหมว่ากำลังจะเป็นขี้ข้าชาวต่างชาติโดยไม่รู้ตัว มัวแต่คิดถึงบุคคลที่เขาทำความดีก็ว่าเขาไม่ดี ตัวเองละดีขนาดไหน

  ตอบลบ
 10. คุณมาเพ้ออะไรแถวนี้ เป็นโรคประสาทหรือไง

  ไปหาจิตแพทย์นู่น หาจิตแพทย์ไม่เจอ ก็ไปหาหมอผีเถอะ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ31 มกราคม 2556 15:44

  ไอพวกคลั่งลัทธินอกรีดพวกนี้มันออกมาแถแบบโง่ๆอยู่ได้
  ปาราชิก พวกมึงเข้าใจคำคำนี้ปะ ว่าโทษทางพระวินัยมันหมายความว่ายังไง
  อาบัติปาราชิก ต่อให้มันบริจาคจนหมดตัว ให้มันไปปลงอาบัติ ให้มันไปอยู่กรรม มทันก็ยังขาดจากความเป็นพระอยุ่ดี

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ26 มิถุนายน 2556 12:45

  ผมเห็นด้วยกับการเรี่ยไรบุญแบบไม่ลืมหูลืมตาของธรรมกาย แต่ถ้าจะเอาเขาลงให้ได้เราก็ต้องมีบารมีพอ คือต้องเพียงพอ ขนาดพระพุทธเจ้ามีบารมีมากมายขนาดไหนก็ยังได้แค่กำจัดมารในใจตน แต่ถ้าจะกำจัดมารที่อยู่นอกใจตนมันต้องทำให้มารตายหรือสูญสิ้นไป ตั้งแต่ที่มันยังมีตัวเป็นๆ
  (เมื่ออ่านแล้วน่าจะเข้าใจ)

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ14 กันยายน 2556 05:26

  ขอถามคำเดียว เขียนมาซะเยอะเคยทำสมาธิไปเหนมาแล้วหรอไง ถ้าคุณเคยเห็นอย่างมีาคุณเขียนมาจะไม่มาพูดแบบนี้แน่ สรุป ตอนมีชีวิตทำไปเถอะความดี ถ้าทำแล้วคิดว่าไม่ดีก็ไม่ต้องทำ

  ตอบลบ
 14. ดูเอาเอง

  นักเรียนชั้นอนุบาล

  http://youtu.be/QaiAl3U56jk
  http://youtu.be/Og0IAfKo3gc
  http://youtu.be/LxlVHSYZZFw
  http://youtu.be/NQ8yaF27pJM
  http://youtu.be/lw9GLWx065g
  http://youtu.be/UArVwAV0HXM
  http://youtu.be/OPWCbU__FWo
  http://youtu.be/q1XtuA1pp8Y
  http://youtu.be/WPmxQWPRGfg
  http://youtu.be/uQN0UNU0Q0g
  http://youtu.be/NZRx3JCGBUo
  http://youtu.be/oWS7goSlxKQ
  http://youtu.be/lbPnWZWRqog
  http://youtu.be/7FEyBG-G65g
  http://youtu.be/zzwFkb-ug6w
  http://youtu.be/p1q24GdHp2U
  http://youtu.be/ZXGFXjylu30
  http://youtu.be/LVZSqbedRIU
  http://youtu.be/n5OY5yXiVYk
  http://youtu.be/eEC9-8b7mTI
  http://youtu.be/dbaWHUgpGEg
  http://youtu.be/NlxhWn2i4Ss
  http://youtu.be/4STxlDgNRbs
  http://youtu.be/b8ooicPwqo8
  http://youtu.be/LYVim9V2cKw
  http://youtu.be/Oc-yx8i9kRo
  http://youtu.be/nrLWh_U-umw
  http://youtu.be/gon8ApVlfwY
  http://youtu.be/l9M-meVyOgo
  http://youtu.be/WjJocwwj4kE
  http://youtu.be/bWYmZc_jm_Q
  http://youtu.be/bWJrlzUxlJk
  http://youtu.be/hdfPCtVTh1Q
  http://youtu.be/Q6dR9U9hO_w
  http://youtu.be/XpGkkCJXrYQ
  http://youtu.be/YC2jUtfyzy4
  http://youtu.be/11Pc6b3TfwU
  http://youtu.be/Clxh8ZOGIwk
  http://youtu.be/MRVoCQyjU7M
  http://youtu.be/uwaeuAWHVMk


  นักเรียนชั้นประถมศึกษา
  http://youtu.be/aiPQiS1srqo
  http://youtu.be/xMq14HqTqmE
  http://youtu.be/8i1gwX5CYco
  http://youtu.be/uEhKuiMvHbc
  http://youtu.be/OtKQ0xYgGV0
  http://youtu.be/eyezCIcqm20
  http://youtu.be/x3orvvw151w
  http://youtu.be/QZZumJpHBv0
  http://youtu.be/ryzcuOmDHUM
  http://youtu.be/6jBThx3l1s4
  http://youtu.be/E-Hcg3ieG7s
  http://youtu.be/oWhY7OvYqrw
  http://youtu.be/xau-pG5FaSY
  http://youtu.be/sX6itHV9tJc
  http://youtu.be/U_0pENMcTMg
  http://youtu.be/wuWxC1wBbW4
  http://youtu.be/zJiCm1KJjs0
  http://youtu.be/5my1lAOm9Zs
  http://youtu.be/jdYsP683Kz4
  http://youtu.be/tvavFN5FX_s
  http://youtu.be/bTCnKT26sq0
  http://youtu.be/CID0T_19_tk
  http://youtu.be/7I-xmdxin2s
  http://youtu.be/t7a1T1xWrXo
  http://youtu.be/pHpHwb8uGug
  http://youtu.be/d1sgxfQr3lc
  http://youtu.be/AGxckxgNDL0
  http://youtu.be/95ROsEAW7TI
  http://youtu.be/5Mfqn9zOx8M
  http://youtu.be/Il_6An0u1vY


  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
  http://youtu.be/Rdw617J1hCk
  http://youtu.be/2RZDMHqof_A
  http://youtu.be/7SrUXeoQPts
  http://youtu.be/VtInUNHdBmc
  http://youtu.be/tdnj02D9doE
  http://youtu.be/Jbp5UFeh1UU
  http://youtu.be/f7ZXzd-G6zQ
  http://youtu.be/A4GvTV8bGso
  http://youtu.be/cO0FQgZjMJk


  นักศึกษามหาวิทยาลัย
  http://youtu.be/pW_jz_nBlCY
  http://youtu.be/w2S2Cu7p8zM
  http://youtu.be/ZMeklnu6C8I
  http://youtu.be/323J6ZFXhgY
  http://youtu.be/JIbAed4L604


  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
  http://youtu.be/BigihM1DT-Y
  http://youtu.be/hq4RojTn1jg
  http://youtu.be/1WsoCYErUD8
  http://youtu.be/dzF1Sh4MZ0g
  http://youtu.be/WDPmu5ez-yg
  http://youtu.be/8iaZILUAroQ
  http://youtu.be/SBNg3hv05wY
  http://youtu.be/SBh0hJr6DvE
  http://youtu.be/G8lbDQSoK7Q  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  http://youtu.be/P-cPXDn2z34
  http://youtu.be/94CZE8Eob5k


  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

  http://youtu.be/QQE_LxvIDYE
  http://youtu.be/uL-JNNI_gmA

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ25 กันยายน 2556 22:50

   สนุกนะ

   ลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ25 กันยายน 2556 22:52

  ด่าพระ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไอ้เควี่ยธัมมชโยมันปราชิก มันไม่ใช่พระ

   ที่ด่าพระก็มี แต่เป็นบล็อกอื่น

   ลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ9 ตุลาคม 2556 13:13

  แหม่ๆ ที่ว่าวัดเขาหลอกเงินน่ะ มันไม่ใช่หลอก
  เราไปมาตั้งแต่เกิด จนตอนนี้ยังไปอยู่ ยังไม่เห็นจะหมดตัวเลย
  ถ้าจะทำบุญก็ทำแค่พอมีพอกินสิ ไปทำเกินตัวมันก็ไม่เหลืออะไร
  ไปมาตลอด ไม่เห็นจะโดนบังคับเลยด้วยซ้ำ การสอนของวัดเขาก็ไม่ได้เน้นการทำบุญใช้เงินอย่างเดียวนี่
  เขาเน้นให้นั่งสมาธิ พวกคุณไปกันไปด้วยใจที่อยากจะไป หรือใจที่ต่อต้าน ถ้าต่อต้านต่อให้ไปอีกกี่สิบครั้งพวกคุณก็คิดเหมือนเดิม
  แล้วที่เอาข่าวแต่ละข่าวมา พวกคุณได้หลักฐานที่สัมผัสมากับตัวเองชัดเจนพร้อมหรือยังถึงจะมากล่าวอะไรมั่วๆ แบบนี้
  อ่อแล้วบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้โง่หรือหลงจนโง่หัวไม่ขึ้นนะ ก็มันดีจริงถึงบอกและสมองก็ยังใช้การปกติอะนะ แต่ไม่ได้บังคับให้ไป แค่มาแสดงความคิดเห็น ส่วนไอ้ชื่อที่เห็นว่าไม่ระบุ เป็นเพราะว่าขี้เกียจสมัครอะจบนะ สุดท้ายที่เขามาหาเพราะรู้สึกอย่าดูความคิดพวกที่มันแอนตี้เป็นยังไง ขัดกับที่เจอมาสุดๆ ละนะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไปแสดงความเป็นควายที่อื่นเถอะ โง่ซ้ำซากแบบนี้ ......

   ลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ10 ตุลาคม 2556 09:47

  ฝูงควายขาวโง่เขลาเบาปัญญา
  ถูกจูงจมูกมาเชือดสิ้น
  ถึงตัวตายกลายเป็นเปรตอดกิน
  ธัมมี่ยิ้มสะใจได้หลอกควายเอย

  ตอบลบ